Zaktualizowane zalecenia ASTRO dotyczące radioterapii raka jamy ustnej i gardła związanego z HPV

Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO) opublikowało zalecenia dotyczące radioterapii raka jamy ustnej i gardła związanego z wirusem brodawczaka ludzkiego. W dokumencie podkreślono preferowane metody, schematy frakcjonowania dawki i objętości leczenia.

Eksperci ASTRO opracowali zalecenia dotyczące radioterapii raka jamy ustnej i gardła związanego z HPV. Dokument został opublikowany w czasopiśmie Practical Radiation Oncology.

Jednoczesne stosowanie cisplatyny jest zalecane u pacjentów otrzymujących radykalną radioterapię z powodu choroby w stadium T3-4 lub gdy zajęte są dwa lub więcej węzłów chłonnych, lub gdy rozmiar węzła jest większy niż 3 cm. Pacjenci, u których cisplatyna nie jest wskazana, mogą być leczeni cetuksymabem, karboplatyną/5-fluorouracylem lub terapią systemową opartą na taksanach.

W okresie pooperacyjnym zaleca się radioterapię z jednoczesnym podawaniem cisplatyny w przypadku dodatniego marginesu chirurgicznego lub rozsiewu pozawęzłowego. Sama radioterapia pooperacyjna jest zalecana w przypadku choroby pT3-4, zmian obejmujących więcej niż dwa węzły lub pojedynczego węzła o średnicy większej niż 3 cm. W przypadku choroby pT1-2 i pojedynczego węzła mniejszego niż 3 cm bez innych czynników ryzyka możliwa jest obserwacja.

W przypadku pacjentów otrzymujących radykalną radioterapię z jednoczesnym leczeniem systemowym zalecana jest dawka 70 Gy w 33-35 frakcjach. W przypadku pacjentów otrzymujących radioterapię pooperacyjną (przy braku dodatniego marginesu chirurgicznego lub rozsiewu pozawęzłowego) wskazana jest dawka 56-60 Gy. U wszystkich pacjentów otrzymujących radioterapię zalecana jest radioterapia z modulacją intensywności z wykorzystaniem technik trójwymiarowych z redukcją dawki na narządy krytyczne.

Powtórne badanie PET-CT jest zalecane trzy miesiące po radykalnej radioterapii/chemioradioterapii.

Zaktualizowane zalecenia ASTRO dotyczące radioterapii raka jamy ustnej i gardła związanego z HPV
Sylwester Bielas
Sylwester Bielas
Zajmuję stanowisko Redaktora Naczelnego portalu poświęconego tematyce zdrowia, odchudzania, fitnessu i odżywiania. Moja ścieżka zawodowa przebiega przez treningi personalne i doradztwo dietetyczne, gdzie zgromadziłem bogate doświadczenie. Pociąga mnie kultura zdrowego stylu życia i jej wpływ na samopoczucie fizyczne i psychiczne człowieka. Moją misją jest przekazywanie wiedzy i pomaganie ludziom w osiągnięciu harmonii ciała i umysłu. W swoją pracę angażuję się całym sercem i jestem doceniana za swoją wiedzę i doświadczenie. Chętnie dzielę się moimi spostrzeżeniami i zaleceniami, starając się wspierać wszystkich, którzy szukają zdrowia i dobrego samopoczucia.
Przeczytaj także:  Eksperci omawiają immunoterapię w leczeniu najgroźniejszych nowotworów
Portal medyczny, wszystko o zdrowiu człowieka